[Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020

Screen Shot 2020 07 26 at 16.34.58

YhocData xin chia sẻ mọi người quyển: CURRENT Practice Guidelines in Primary Care.

Được tổ chức thành các chủ đề liên quan đến sàng lọc bệnh. Phòng chống dịch bệnh và quản lý bệnh. Chia thành các hệ thống cơ quan để tham khảo nhanh.

Được cập nhật với hơn 150 hướng dẫn mới và gần 30 phần mới về các chủ đề bao gồm rối loạn sử dụng thuốc phiện, sức khỏe của người chuyển giới, bệnh lupus ban đỏ hệ thống và chấn thương còng quay.

Tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa sự ngắn gọn và sự cần thiết lâm sàng. Bao gồm các nghiên cứu gần đây nhất có sẵn cho mỗi hướng dẫn.

Hợp nhất thông tin từ các cơ quan chính phủ, tổ chức y tế và khoa học được công nhận trên toàn quốc thành các hướng dẫn ngắn gọn, dễ áp dụng. Mở rộng tất cả các lĩnh vực của y học nói chung. Bao gồm các chủ đề chăm sóc chính trong cả cơ sở cứu thương và bệnh viện.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!