[Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd

[Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd YhocData.com

[Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd.

Khi đối mặt với một vấn đề da liễu khó khăn, các bác sĩ thường được yêu cầu thực hiện tìm kiếm tốn thời gian thông qua các văn bản da liễu lớn để tìm thông tin sẽ hỗ trợ chẩn đoán phân biệt cần thiết.

Cuốn sổ tay ngắn gọn và toàn diện này được thiết kế để đơn giản hóa quá trình này một cách đáng kể, cho phép xác định nhanh chóng chẩn đoán chính xác. Hàng trăm chẩn đoán da liễu, đặc điểm hình thái, rối loạn do thuốc, biểu hiện ngoài da, phát hiện mô học và các phát hiện ngẫu nhiên khác được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái và theo cấu trúc đồng nhất, thân thiện với người đọc.

Các chẩn đoán phân biệt được hiển thị dưới mỗi chẩn đoán chính, được sắp xếp theo sự tương đồng với chẩn đoán đó. Kể từ lần xuất bản đầu tiên, gần 50 chẩn đoán mới đã được thêm vào và nhiều hình ảnh mới được bao gồm. Cuốn sách dễ dàng di chuyển này sẽ có giá trị lớn đối với các bác sĩ da liễu và tất cả những người điều trị bệnh da liễu.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !