[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices

[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices YhocData.com

[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices.

Mục tiêu chính của Vùng nguy hiểm trên khuôn mặt: Giữ an toàn với phẫu thuật, chất làm đầy và thiết bị không xâm lấn là giúp bác sĩ phẫu thuật đạt được kết quả tối ưu và tối đa hóa kết quả an toàn cho nhiều quy trình thẩm mỹ khuôn mặt. 

Quyển sách được chia ra làm ba phần: Phần một cung cấp tổng quan về giải phẫu mô mặt và các ngăn chứa mỡ, các vùng nguy hiểm của dây thần kinh mặt, các nhánh dây thần kinh cụ thể, các biện pháp bảo vệ và những cân nhắc khi bóc tách kỹ thuật để phẫu thuật căng da mặt an toàn.

Phần hai bao gồm chất làm đầy và chất điều hòa thần kinh bằng ngọc trai và hướng dẫn chuyên sâu về cách giữ an toàn khi sử dụng sáu vùng nguy hiểm khác nhau trên khuôn mặt.

Phần ba trình bày chi tiết về việc sử dụng an toàn các thiết bị dựa trên năng lượng như la-de bóc tách và không bóc tách, bóc tách hóa học kết hợp, tần số vô tuyến và phân giải lạnh.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !