[Ngoại Văn] First Aid for the USMLE Step 1 2022

Screen Shot 2022 04 16 at 13.14.03

[Ngoại Văn] First Aid for the USMLE Step 1 2022

Khung hoàn chỉnh cho USMLE Bước 1 chuẩn bị
Nội dung được cập nhật hoàn toàn từ những sinh viên vừa thực hiện USMLE Bước 1 và được đánh giá bởi giảng viên
Hơn 1.300 sự kiện và ghi nhớ có năng suất cao được sắp xếp thành các nguyên tắc cơ bản và các phần hệ thống cơ quan
Hơn 1.000 hình ảnh và minh họa lâm sàng màu sắc
Cập nhật lời khuyên làm bài kiểm tra và luyện thi
Nội dung mới về kỹ năng giao tiếp để phản ánh kế hoạch nội dung kỳ thi mới
Định dạng phác thảo cho phép dễ dàng truy xuất và tổng hợp thông tin quan trọng
Bảng tóm tắt và biểu đồ so sánh giúp cải thiện mức tiêu thụ và lưu giữ thông tin quan trọng

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData  bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !

5/5 - (1 vote)