[Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ

[Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ YhocData.com

[Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ.

Trong gần nửa thế kỷ, Fitzpatrick’s đã được toàn thế giới công nhận là lĩnh vực nền tảng của ngành da liễu. Kinh điển đáng tin cậy này bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết, từ khoa học cơ bản về da đến các vấn đề lâm sàng hàng ngày về quản lý các rối loạn da phổ biến.

Được hỗ trợ bởi chuyên môn của hơn 500 cộng tác viên nổi tiếng thế giới, đây là tài liệu tham khảo được lựa chọn cho các bác sĩ lâm sàng, sinh viên và nhà giáo dục. Sự pha trộn khéo léo giữa khoa học và y học lâm sàng của Fitzpatrick chỉ phù hợp với phạm vi, mức độ chi tiết và chất lượng trình bày của nó.

Phiên bản thứ 9 tiếp tục truyền thống xuất sắc này với những thay đổi sâu rộng được thiết kế để làm cho nó phù hợp hơn với thực tiễn và giáo dục ngày nay.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !