[Ngoại Văn] Goldman-Cecil Medicine Bản 26th Full Bộ

Goldman-Cecil Medicine Bản 26th Full Bộ YhocData.com

[Ngoại Văn] Goldman-Cecil Medicine Bản 26th Full Bộ. Để trở thành bác sĩ tốt nhất có thể, bạn cần có thông tin tốt nhất. Trong hơn 90 năm, cái mà ngày nay được gọi là Goldman-Cecil Medicine đã là nguồn có thẩm quyền cho y học nội khoa và chăm sóc bệnh nhân người lớn.

Mỗi chương đều được viết bởi các chuyên gia nổi tiếng, với sự giám sát của các biên tập viên của chúng tôi, đưa ra lời khuyên dứt khoát, không thiên vị về việc chẩn đoán và điều trị hàng nghìn tình trạng phổ biến và không phổ biến, luôn được hướng dẫn bởi sự hiểu biết về dịch tễ học và bệnh học, cũng như những điều mới nhất tài liệu y học. 

Hơn nữa, Goldman-Cecil Medicine có sẵn cho tất cả người dùng ClinicalKey, thư viện đầy đủ sách giáo khoa chuyên ngành của Elsevier có thể được truy cập bởi những độc giả có thể muốn thông tin chuyên sâu hơn.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!