[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Anatomy 2020

Screen Shot 2020 07 27 at 20.49.05

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Anatomy 2020. Tài liệu giải phẫu luyện thi USMLE Step 1. YhocData xin chia sẻ lại cho mọi người.

Trong tuần thứ 4, các tế bào xơ cứng của một số người (mesoderm) di chuyển để bao quanh tủy sống và notochord.

Sau khi tăng sinh phần đuôi xơ cứng. Các đốt sống được hình thành. Mỗi đốt bao gồm phần đuôi của một sclerotome và phần cephalic tiếp theo.

Hệ thống thần kinh ngoại biên (PNS) chứa các dây thần kinh sọ và cột sống. Bao gồm của các tế bào thần kinh làm phát sinh sợi trục. Phát triển ra khỏi ống thần kinh và tế bào thần kinh có nguồn gốc từ các tế bào mào thần kinh.

Tế bào thần kinh vận động xương và sợi trục của preganglionic tế bào thần kinh tự trị có nguồn gốc từ ống thần kinh.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!