[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Behavioral Science and Social Sciences 2020

Screen Shot 2020 07 28 at 14.33.55

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Behavioral Science and Social Sciences 2020.

Trên 100.000 người bởi trung tâm dịch bệnh Kiểm soát (CDC), nhưng có thể trên mỗi số nhân. (Số liệu thống kê quan trọng thường trên 1.000 người.).

Một căn bệnh có thể xảy ra ở một quốc gia với tỷ lệ thường xuyên hàng năm, khiến nó trở thành đặc hữu. Nếu số lượng các trường hợp trong một tháng cụ thể tăng đột ngột, chúng tôi nói rằng có một bệnh dịch.

Khi căn bệnh tiếp tục gia tăng và lan sang các nước khác, nó trở thành một đại dịch. Do đó, thuật ngữ này có liên quan đến cả số lượng các trường hợp và phân bố địa lý.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !