[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Biochemistry and Medical Genetics 2020

Screen Shot 2020 07 28 at 14.12.07

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Biochemistry and Medical Genetics 2020. Tài liệu luyện thi USMLE Hoá sinh và Genetics phiên bản 2020.

Một sinh vật phải có khả năng lưu trữ và lưu giữ thông tin di truyền của nó.

Vượt qua điều đó thông tin cùng với các thế hệ tương lai và thể hiện thông tin đó khi nó thực hiện tất cả các quá trình của cuộc sống.

Các bước chính liên quan đến việc xử lý thông tin di truyền là minh họa bởi giáo điều trung tâm của sinh học phân tử.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!