[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Pathology 2020

Screen Shot 2020 07 27 at 17.29.33

Bộ tài liệu luyện thi nội trú Mỹ USMLE. [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Pathology 2020.

Nghiên cứu về bản chất cơ bản của bệnh, bao gồm các triệu chứng, dấu hiệu.

Sinh bệnh học, biến chứng và hậu quả hình thái bao gồm cả cấu trúc và thay đổi chức năng trong các tế bào, mô và cơ quan.

Nghiên cứu về tất cả các khía cạnh của quá trình bệnh tập trung vào sinh bệnh học dẫn đến những thay đổi cấu trúc cổ điển (thô và mô bệnh học) và phân tử thay đổi

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !