[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Pharmacology 2020

Screen Shot 2020 07 28 at 15.17.04

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Pharmacology 2020. Tài liệu dược lý luyện thi USMLE 2020.

Đặc điểm dược động học của các phân tử thuốc liên quan đến quá trình hấp thu, phân phối, trao đổi chất, và bài tiết.

Khả năng sinh học của một loại thuốc liên quan đến nó thẩm thấu qua hàng rào màng tế bào.

Nhiều loại thuốc là axit yếu hoặc bazơ yếu, và có thể tồn tại ở dạng không ion hóa hoặc ion hóa hình thành ở trạng thái cân bằng, tùy thuộc vào độ pH của môi trường và pKa.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !