[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics 2020

Screen Shot 2020 07 27 at 15.01.52

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics 2020. Nhi khoa cung cấp đánh giá chuyên sâu với trọng tâm là các chủ đề năng suất cao. Một cách tiếp cận toàn diện. Giúp bạn hiểu sâu hơn trong khi tập trung nỗ lực của bạn.

Được sử dụng bởi hàng ngàn sinh viên y khoa mỗi năm để thành công trên USMLE Bước 2, các bài giảng chính thức của Kaplan được đóng gói với hình ảnh đầy màu sắc và đánh giá rõ ràng.

Đánh giá tốt nhất. Được tổ chức ở định dạng phác thảo với các hộp tóm tắt năng suất cao để nghiên cứu hiệu quả. Cầu nối giữa các chuyên ngành và khoa học cơ bản được đánh dấu trong suốt. Cập nhật hàng năm bởi Kaplan tất cả các giảng viên chuyên gia ngôi sao

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !