[Ngoại Văn] Nelson Pediatric Antimicrobial Therapy 27th Bản 2021

Pediatric Antimicrobial Therapy 27th Bản 2021 YhocData.com

[Ngoại Văn] Nelson Pediatric Antimicrobial Therapy 27th Bản 2021 . Được cập nhật và sửa đổi hoàn toàn, ấn bản thứ 27 của tài liệu tham khảo bán chạy nhất này cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các khuyến nghị mới nhất về điều trị các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, bao gồm COVID-19.

Đối với mỗi bệnh, các tác giả đưa ra một bình luận để giúp chọn ra lựa chọn tốt nhất trong số tất cả các lựa chọn kháng sinh.

Mô tả thuốc bao gồm tất cả các chất chống vi trùng hiện có và bao gồm thông tin đầy đủ về chế độ dùng thuốc.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !