[Ngoại Văn ] Oxford Textbook of Medicine 6th Bản 2021

Oxford Textbook of Medicine 6th Bản 2021 YhocData.com

[Ngoại Văn ] Oxford Textbook of Medicine 6th Bản 2021 là sách giáo khoa quốc tế hàng đầu về y học. Không có đối thủ trong phạm vi bao phủ của nó về các khía cạnh khoa học và thực hành lâm sàng của nội khoa và các chuyên ngành phụ của nó, nó là một bộ phận cố định trong các văn phòng và phòng khám của các bác sĩ trên toàn thế giới, cũng như là một nguồn lực chính cho các nhà hành nghề pháp lý y tế.

Toàn diện hơn, có thẩm quyền hơn và quốc tế hơn bất kỳ sách giáo khoa nào khác; Oxford Textbook of Medicine tập trung vào việc cung cấp cả quan điểm và hướng dẫn thực hành về quản lý lâm sàng và phòng ngừa bệnh tật.

Các phần giới thiệu tập trung vào trải nghiệm của bệnh nhân, đạo đức y tế và ra quyết định lâm sàng, phác thảo một triết lý luôn là đặc trưng của Sách Giáo khoa Y học Oxford.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!