[Ngoại Văn] Paediatric Critical Care Manual

[Ngoại Văn] Paediatric Critical Care Manual YhocData.com

[Ngoại Văn] Paediatric Critical Care Manual. Cẩm nang Chăm sóc Quan trọng cho Trẻ em Bản PDF. Trình bày các chương một cách đơn giản, ngắn gọn và có trình tự, nhấn mạnh vào các khoa học cơ bản để hiểu các khái niệm áp dụng trong các tình huống lâm sàng khác nhau. Bao gồm những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực chăm sóc quan trọng cho trẻ em. Các thuật toán để tóm tắt nhanh chủ đề.

Các chủ đề được quan tâm đặc biệt bao gồm các chủ đề về chăm sóc sau ghép tạng, thở máy ở trẻ em (bao gồm thông khí theo từng bệnh và đường thở khó sinh lý), giám sát trong PICU (bao gồm sử dụng USG trong chăm sóc quan trọng), nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe và kháng kháng sinh.

Một phần riêng biệt về các thủ tục thường được thực hiện trong PICU, với mô tả từng bước và sơ đồ để hiểu rõ hơn. Các công thức và biểu đồ thường dùng được trình bày trong Phụ lục ở cuối sách như một công cụ tính toán sẵn sàng.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !