[Ngoại Văn] Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation

[Ngoại Văn] Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation YhocData.com

[Ngoại Văn] Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation.

Cuốn sách này là nguồn tài liệu thiết thực cho người dân nhi khoa, bác sĩ nhi khoa và bác sĩ liên quan đến chăm sóc trẻ sơ sinh và bệnh nhi chăm sóc đặc biệt cần thở máy.

Trong ấn bản thứ hai này, các chương mới hơn về các kịch bản cụ thể của Thông khí trong bệnh hen suyễn, ARDS, Oxy hóa màng ngoài cơ thể, Đồng bộ máy thở cho bệnh nhân đã được thêm vào.

Biểu đồ dòng chảy cũng đã được bao gồm trong hầu hết các chương để sẵn sàng tham khảo.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !