[Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Knee

[Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Knee YhocData.com

[Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Knee. Xem đầu gối hơn bao giờ hết với công cụ học tập đa phương tiện xuất sắc này từ một chuyên gia nổi tiếng thế giới! Sách hiện đã có sẵn và bao gồm các video bài giảng của Stoller, “Stoller Notes”, cùng nhiều video khác. Hơn 25 năm nghiên cứu đầu gối tiên phong và kinh nghiệm lâm sàng được kết hợp thành một ấn bản toàn diện, cần phải có.

Giờ đây, bạn có thể truy cập kiến thức thiết yếu này, cùng với mối tương quan MR của tử thi rộng nhất hiện có, để trau dồi kỹ năng của bạn trong chụp ảnh đầu gối.

Văn bản ngắn gọn, có dấu đầu dòng kèm theo hàng trăm hình vẽ đường nét rõ ràng, hình ảnh minh họa đầy đủ màu sắc và hình ảnh chất lượng cao cho phép hiểu nhanh và dễ dàng truy cập thông tin.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !