[Ngoại Văn] The Washington Manual of Medical Therapeutics 36th edition

[Ngoại Văn] The Washington Manual of Medical Therapeutics 36th edition YhocData.com

[Ngoại Văn] The Washington Manual of Medical Therapeutics 36th edition. Được thành lập hơn 75 năm, Sổ tay Hướng dẫn Trị liệu Y tế Washington, Ấn bản lần thứ 36, cung cấp nội dung ngắn gọn, hiệu quả cao, phản ánh những tiến bộ thay đổi nhanh chóng của công nghệ y tế và phương pháp trị liệu ngày nay.

Trong một tài nguyên di động, thuận tiện, bạn sẽ tìm thấy toàn bộ phạm vi bao phủ của mọi lĩnh vực y học và các chuyên ngành phụ chính — tất cả đều nằm trong tầm tay bạn để xem xét và tham khảo nhanh chóng. Khám phá lý do tại sao housestaff và giảng viên trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn tài nguyên bán chạy nhất này để thực hành lâm sàng hàng ngày trong y học nội khoa.

Cung cấp các cách tiếp cận ngắn gọn, hợp lý để chẩn đoán và quản lý các tình trạng y tế thường gặp, bao gồm các liệu pháp mới để cải thiện kết quả của bệnh nhân.
Trình bày nội dung có giá trị ở định dạng ngắn gọn, thiết thực bao gồm các hướng dẫn, bảng, sơ đồ, thuật toán, liều lượng và thông tin điều trị dễ làm theo.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !