Nguyên Lý Ngoại Khoa Bản 2019: Schwartz Principles of Surgery

Screen Shot 2020 04 08 at 18.06.22

Nguyên Lý Ngoại Khoa Bản 2019: Schwartz Principles of Surgery

Được viết bởi các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới. Tài liệu tham khảo mang tính bước ngoặt. Bao quát rõ ràng và hiện đại bao gồm tất cả các chủ đề quan trọng trong phẫu thuật nói chung.

Phiên bản đã được cập nhật và làm mới hoàn toàn với sự nhấn mạnh vào việc chăm sóc phẫu thuật dựa trên bằng chứng hiện đại. Nội dung nổi bật này được hỗ trợ bởi hơn 800 bức ảnh. 1.300 bức vẽ, hầu hết có đầy đủ màu sắc. Các video trực tuyến thể hiện các thao tác chính.

Bao gồm rất nhiều bảng hoàn toàn cập nhật, tóm tắt các bằng chứng mới nhất. Các điểm chính được đóng hộp. Các số liệu giải phẫu chi tiết. Thuật toán chẩn đoán và quản lý.

Không chỉ là sách giáo khoa về nền tảng của lĩnh vực, lĩnh vực phẫu thuật Schwartz. Một bản tóm tắt quốc tế về kiến ​​thức và kỹ thuật của các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !