Nhồi Máu Cơ Tim ST Chênh Lên – Bài Dịch Uptodate

Screen Shot 2019 08 08 at 16.37.40

Nhồi Máu Cơ Tim ST Chênh Lên – Bài Dịch Uptodate.

Bài dịch mới từ trang thông tin Uptodate phiên bản mới hiện tại. Tổng quan kiến thức về quản lý điều trị lâm sàng nhồi máu cơ tim ST chênh lên.

Mọi người xem bản mềm hoặc tải bài dịch ở phía dưới nhé !!

Chúc các bạn học tập tốt !

Leave a Reply