[Ngoại Văn] Pediatric Decision Making Strategies

Screen Shot 2019 11 24 at 13.56.30

Những cập nhật điều trị nhi khoa được biên soạn đầy đủ nhất. Nelson là cuốn sách gối đầu mà mọi bác sĩ nhi khoa đều phải biết, phải học.

Các tài liệu đã được tinh chỉnh và chọn lọc và được thảo luận với các chuyên gia đầu ngành. Chúng tôi tin rằng đây là một cuốn sách hướng dẫn y khoa đáng để đọc.

Hiếm khi có một cách tiếp cận duy nhất có thể chấp nhận được đối với bất kỳ vấn đề nào. Không phải tất cả các chẩn đoán đều có thể phù hợp với thuật toán.

Mặc dù các thuật toán không thể được coi là bao gồm tất cả. Nhưng mục tiêu là tạo điều kiện cho một cách tiếp cận hợp lý và hiệu quả. Chẩn đoán phân biệt hợp lý cho các vấn đề lâm sàng thường được thảo luận.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!