Phác Đồ ICU 2020 Full 2 Tập – ICU Protocols

Screen Shot 2020 04 07 at 21.11.21

Phác Đồ ICU 2020 Full 2 Tập – ICU Protocols. Ấn bản thứ hai của cuốn sách rất thành công. Bao gồm các cập nhật về quản lý từng bước các trường hợp khẩn cấp lâm sàng. Vấn đề hay gặp phải trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU.

Mỗi chương được sửa đổi kỹ lưỡng cung cấp thông tin ngắn gọn cho điều trị tại điểm chăm sóc. Làm cho nó trở thành một hướng dẫn thực tế mà các bác sĩ lâm sàng có thể tham khảo hàng ngày.

Cuốn sách gồm hai tập này là một cuốn sách phải đọc dành cho những người chuyên sâu. Các chuyên gia chăm sóc quan trọng, thực tập sinh cơ sở và cư dân làm việc trong ICU.

Nó cũng có liên quan như là tài liệu khóa học cho các hội thảo. Chăm sóc quan trọng và cần thiết cho tất cả các thư viện tại bệnh viện.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!