Phác Đồ Sơ Sinh 2019-2021

Screen Shot 2022 06 25 at 16.50.04

Phác Đồ Sơ Sinh 2019-2021. Một tập tài liệu từ nhóm cập nhật phác đồ nhi khoa chia sẻ rộng rãi tới cộng đồng nhi khoa.

YhocData xin dẫn lại và chia sẻ tới mọi người. Tài liệu cập nhật những kiến thức nhi khoa, sơ sinh mới nhất hiện tại từ các tài liệu thế giới.

Bản tiếng anh Neonatal guideline là tài liệu gốc của hác Đồ Sơ Sinh 2019-2021 mà YhocData hiện đang chia sẻ tới mọin người.

Ngoài ra, YhocData cũng chia sẻ thêm mọi người tập tài liệu cập nhật mới nhất từ: Tài Liệu Hội Nghị Nhi Khoa 2020 BV Nhi Đồng 1

Mọi người có thể tải và tham khảo tài liệu Phác Đồ Sơ Sinh 2019-2021 ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply