[Ngoại Văn] ECG Interpretation from Pathophysiology to Clinical Application

Screen Shot 2020 04 12 at 18.22.34

[Ngoại Văn] ECG Interpretation from Pathophysiology to Clinical Application. Phân Tích ECG Từ Sinh Lý Bệnh Đến Ứng Dụng Lâm Sàng – ECG Interpretation from Pathophysiology to Clinical Application

Cung cấp một cái nhìn tổng quan về điện tâm đồ từ cơ sở sinh lý bệnh. Được làm mới với hình minh họa màu. Kết hợp thông tin giải phẫu và điện sinh lý mới. Cập nhật về các ứng dụng lâm sàng của điện tâm đồ (ECG).

Trọng tâm của cuốn sách là cung cấp các quá trình giải phẫu và điện sinh lý cơ bản. Dẫn đến thay đổi ECG thay vì nhận dạng mẫu đơn giản. Mỗi chương có những điểm chính và câu hỏi với những giải thích toàn diện. Từ đó giúp người đọc có thể đánh giá sự hiểu biết của họ về nội dung. Nó có thể được sử dụng như một hướng dẫn từng chương.

Các nghiên cứu trường hợp được bao gồm ở cuối cuốn sách tích hợp nhiều nguyên tắc của điện tâm đồ. Phiên bản thứ hai của phiên dịch ECG: Từ sinh lý bệnh đến ứng dụng lâm sàng là một văn bản cần thiết cho sinh viên y khoa, cư dân, nghiên cứu sinh, bác sĩ và y tá về tim mạch và điện sinh lý tim lâm sàng.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !