Phẫu Thuật Sản Phụ Khoa – PGS. Phan Trường Duyệt

Screen Shot 2020 06 06 at 18.26.55

YhocData xin chia sẻ lại các bạn quyển sách mới về sản. Phẫu Thuật Sản Phụ Khoa – PGS. Phan Trường Duyệt.

Sách là nguồn tư liệu lớn với hơn 1100 trang về lĩnh vực phẫu thuật trong sản phụ khoa. Sau đây là đoạn trích nhỏ giới thiệu từ sách:

“Trong lĩnh vực phẫu thuật nói chung thì phẫu thuật trong sản phụ khoa cũng có nhiều phát triển về kỷ thuật, về các thay đổi trong thực hành phẩu thuật.

Với sự tiến bộ về công tác vô trùng, về gây mê, hồi sức, về phương tiện, dụng cụ hiện đại, nên đã tạo nhiều thuận lợi cho việc phẫu thuật trong sản phụ khoa.”

Mọi người có thể tải và tham khảo tài liệu Phẫu Thuật Sản Phụ Khoa – PGS. Phan Trường Duyệt sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply