[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Anesthesia

Screen Shot 2019 11 27 at 20.43.09

Pocket Notebook: Pocket Anesthesia.

Được thiết kế để dễ dàng vận chuyển và tham khảo nhanh. Phần bổ sung mới này cho Pocket Notebook Series trình bày thông tin cần thiết. Thứ mà bác sĩ gây mê, CRNA và sinh viên y khoa cần có ở phường và trong phòng phẫu thuật.

Được chỉnh sửa bởi giảng viên gây mê tại Trường Y Harvard, Pocket Gây mê rất phù hợp với môi trường gây mê nhịp độ nhanh ngày hôm nay. Nó rất ngắn gọn, dễ đọc và dựa trên bằng chứng. Thông tin cần thiết được trình bày trong một định dạng phác thảo sơ đồ được tổ chức tốt với nhiều bảng, thuật toán và sơ đồ.

Cuốn sách chứa đầy những sự thật phải biết về thuốc. Các vấn đề thường gặp trong phẫu thuật, chẩn đoán phân biệt. Tình trạng bệnh thông thường, đánh giá bệnh nhân và cân nhắc gây mê cho từng chuyên khoa.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !