[Ngoại Văn] Pocket Notebook Emergency Medicine 4th edition

Screen Shot 2019 11 27 at 15.12.39

Pocket Emergency Medicine 4th edition – Pocket Notebook. Một cuốn sách ngắn gọn về y khoa cấp cứu.

Việc thực hành y học khẩn cấp, giống như tất cả các ngành, đang thay đổi và phát triển. Chăm sóc bệnh nhân phụ thuộc vào việc có thông tin chính xác và truy cập trong thời gian thực.

Bây giờ trong phiên bản thứ tư của nó. Pocket khẩn cấp y học vẫn là tài liệu tham khảo cần thiết cho các bác sĩ lâm sàng bận rộn trên tuyến đầu.

Không giống như các văn bản truyền thống. Pocket khẩn cấp y học được thiết kế để được sử dụng ở đầu giường, được tổ chức xung quanh các điều kiện trình bày và phản ánh quá trình suy nghĩ của các bác sĩ lâm sàng. Từ tiền sử và khám thực thể đến xét nghiệm chẩn đoán phân biệt; từ thử nghiệm và trị liệu đến xử lý. Trọng tâm lâm sàng và cập nhật trong thực hành y tế được làm nổi bật trong suốt văn bản.

Cuốn sách này được viết bởi bốn cư dân y học khẩn cấp chuyên dụng từ Đại học Colorado và Đại học Harvard và được chỉnh sửa bởi các giảng viên cao cấp; văn bản đã được cập nhật và tham chiếu chi tiết chính xác, trong khi vẫn giữ được sự dễ sử dụng cơ bản rất được các nhà cung cấp bận rộn trân trọng.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !