[Ngoại Văn] Pocket Notebook Neurology

Screen Shot 2019 11 27 at 23.01.30

Pocket Notebook Neurology. Các bạn có thể tải sách này miễn phí phía dưới.

Được viết bởi các cư dân cho cư dân, Pocket Neurology là một hướng dẫn thực tế.

Toàn diện để chẩn đoán, chẩn đoán và quản lý thần kinh tại bệnh viện và phòng khám.

Cuốn sách cung cấp nội dung bằng cách trình bày lâm sàng, chẳng hạn như hôn mê, đột quỵ, đau đầu và co giật, và theo chủ đề đặc biệt. Chẳng hạn như thần kinh học, thần kinh học hành vi. Các vấn đề y tế phổ biến trong thần kinh học.

Tài liệu được trình bày dưới dạng gạch đầu dòng súc tích với nhiều bảng và thuật toán. Hiện tại không có cẩm nang thần kinh nào đáp ứng được nhu cầu của học viên cũng như Pocket Neurology.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !