[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Oncology

Screen Shot 2019 11 28 at 19.03.54

Pocket Oncology, được phát triển và chỉnh sửa bởi các bác sĩ ung thư tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering.

Là một đánh giá đơn giản nhưng toàn diện, về các nguyên tắc cơ bản của quản lý ung thư. Được chuẩn bị theo phong cách và định dạng của sách trong series Pocket Notebook nổi tiếng, Pocket Oncology được dùng như một tài liệu tham khảo nhanh. Trình bày bằng văn bản dễ đọc, và sử dụng sơ đồ và biểu đồ khi thích hợp.

Mỗi bệnh ung thư được trình bày trên hai trang đối diện để xem xét trình bày lâm sàng ban đầu. Sinh lý bệnh, dàn dựng, tiêu chuẩn điều trị chăm sóc hiện tại. Và các lĩnh vực hoạt động của nghiên cứu hiện tại.

Do Alexander Drilon và Michael Postow biên soạn. Nội dung của cuốn sách đã được viết bởi các nghiên cứu sinh ung thư và mỗi thực thể bệnh. Đã được một bác sĩ chuyên khoa ung thư đánh giá có chuyên môn.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !