[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Orthopaedic Surgery

Screen Shot 2019 11 28 at 19.17.16

Cuốn sách này được viết với các cư dân phẫu thuật chỉnh hình, thực tập, nội bộ, học sinh trung học, sinh viên y khoa.

Mục tiêu không phải là cung cấp một nguồn tài nguyên toàn diện. Bao quát tất cả các bệnh lý chỉnh hình, điểm tham khảo ngắn gọn. Xem xét các khía cạnh quan trọng của các bệnh lý phẫu thuật cho bác sĩ chỉnh hình.

Một bác sĩ chỉnh hình dành một ngày trong phòng khám có thể thấy 40 bệnh nhân trở lên. Nhiều bệnh lý sẽ là mới hoặc tương đối mới. Cuốn sách này nhằm cung cấp các sự kiện quan trọng nhất. Có liên quan cao về các phát hiện lịch sử, kết quả khám thực thể, phát hiện hình ảnh X quang và nâng cao thích hợp. Cũng như các lựa chọn quản lý phẫu thuật và bảo tồn. Hỗ trợ bởi văn học cho từng bệnh lý thông thường gặp phải.

Tương tự như vậy, một cư dân chỉnh hình dành cả ngày trong phòng phẫu thuật có thể sử dụng cuốn sách này như một hướng dẫn. Xem xét thông tin năng suất cao nhất về quy trình chỉnh hình trong tay. Bắt đầu với các dụng cụ cần thiết, định vị, phương pháp phẫu thuật và quản lý hậu phẫu cho thủ tục chỉnh hình phổ biến nhất gặp phải.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!