[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Primary Care

Screen Shot 2019 11 28 at 19.40.16

Pocket Notebook Primary Care. Nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp và thực tập sinh có quyền sở hữu như vậy cho bệnh nhân của họ.

Mục đích của nó là trình bày chính xác các phương pháp dựa trên bằng chứng mới nhất. Cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng trong môi trường ngoại trú.

Với chiều rộng của y học hiện đại. Văn bản này có ý nghĩa như một điểm khởi đầu để khám phá thêm. Hàng trăm tài liệu tham khảo được cung cấp. Mặc dù chúng tôi cố gắng trình bày tóm tắt về chẩn đoán và quản lý bệnh càng chính xác càng tốt. Đánh giá lâm sàng hợp lý phải được áp dụng cho mọi bệnh nhân. Chúng tôi xin ghi nhận nhiều người đã góp phần vào thành công của dự án này.

Văn bản này là sự tích lũy của hơn một trăm thành viên của cộng đồng Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Các giảng viên, thực tập sinh và sinh viên tốt nghiệp của MGH. Là tác giả của các chương này. Đã chỉnh sửa các phần này và xem xét nội dung này để đảm bảo nó phục hồi sự cống hiến của bệnh viện. Sự chăm sóc tận tâm, tuyệt vời cho mỗi bệnh nhân.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !