PreTest Emergency Medicine 4th Edition

Screen Shot 2019 12 01 at 15.10.15

PreTest Emergency Medicine 4th Edition.

Trắc nghiệm pretest hồi sức cấp cứu. Tự đánh giá và đánh giá PreTest. Phiên bản thứ tư, nhằm cung cấp cho sinh viên y khoa. Cũng như cán bộ nhà và bác sĩ, một công cụ thuận tiện để đánh giá và nâng cao kiến thức về thuốc cấp cứu.

500 câu hỏi trong cuốn sách này có định dạng. Độ phức tạp tương tự như những câu hỏi trong bước 2 của Kỳ thi cấp giấy phép y tế Hoa Kỳ (USMLE).

Chúng cũng có thể là một công cụ nghiên cứu hữu ích cho bước 3. Khoa Cấp cứu của Ủy ban Kiểm tra Y tế Quốc gia (NBME) và các kỳ thi thư ký khác.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !