PreTest Family Medicine 4th Edition

Screen Shot 2019 12 01 at 14.17.28

Y học gia đình. Đánh giá và đánh giá bản thân PreTest. Phiên bản thứ tư là cách hoàn hảo để đánh giá kiến thức. Y học gia đình cho kỳ thi USMLE Bước 2 CK và kỳ thi thư ký.

Bạn sẽ tìm thấy khoảng 500 câu hỏi. Câu trả lời kiểu USMLE nhắm vào các năng lực cốt lõi của Thư ký. Cùng với các giải thích chi tiết về cả câu trả lời đúng và không chính xác.

Tất cả các câu hỏi đã được xem xét bởi những sinh viên gần đây đã vượt qua các bảng. Hoàn thành công việc thư ký của họ để đảm bảo chúng phù hợp với phong cách.

Mức độ khó của bài kiểm tra vì vậy bạn biết rằng bạn đang nghiên cứu các tài liệu có năng suất cao, phù hợp nhất có thể.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !