PreTest Medicine 14th edition

Screen Shot 2019 12 01 at 16.38.04

PreTest Medicine 14th edition.

Trắc Nghiệm Y học. Tự đánh giá & Đánh giá PreTest là cách hoàn hảo để bạn đánh giá kiến thức về y học, nội khoa cho USMLE Bước 2 CK và kiểm tra kệ.

Nó cung cấp 500 câu hỏi và câu trả lời theo kiểu USMLE. Giải quyết các năng lực cốt lõi của nhân viên thư ký. Cùng với các giải thích chi tiết về cả câu trả lời đúng và không chính xác.

Tất cả các câu hỏi đã được xem xét bởi các sinh viên gần đây đã vượt qua các bảng. Hoàn thành thư ký của họ để đảm bảo họ phù hợp với phong cách và mức độ khó của kỳ thi.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !