Pretest Neurology 8th Edition

Screen Shot 2019 12 06 at 13.57.31

Pretest Neurology – Trắc nghiệm thần kinh học.

Tự đánh giá và đánh giá PreTest là cách hoàn hảo để đánh giá kiến thức về thần kinh học của bạn đối với USMLE Bước 2 CK và các bài kiểm tra.

Bạn sẽ tìm thấy 500 câu hỏi và câu trả lời kiểu USMLE. Giải quyết vấn đề thư ký năng lực cốt lõi cùng với giải thích chi tiết về cả câu trả lời đúng và không chính xác.

Tất cả các câu hỏi đã được được xem xét bởi các sinh viên gần đây. Người đã vượt qua các bảng và hoàn thành kỳ nội trú của họ. Để đảm bảo họ phù hợp với phong cách và mức độ khó của kỳ thi.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !