PreTest Surgery 13th Edition

Screen Shot 2019 12 02 at 19.28.24

Trắc nghiệm Pretest Phẫu thuật ngoại khoa. Tự đánh giá và Đánh giá PreTest. Là cách hoàn hảo để đánh giá kiến thức của bạn về phẫu thuật cho USMLE Bước 2 CK và kiểm tra.

Bạn sẽ tìm thấy 500 câu hỏi và câu trả lời kiểu USMLE giải quyết các năng lực cốt lõi. Các giải thích chi tiết về cả câu trả lời đúng và không chính xác.

Tất cả các câu hỏi đã được xem xét bởi các sinh viên gần đây đã vượt qua các bảng và hoàn thành. Đảm bảo họ phù hợp với phong cách và mức độ khó của kỳ thi.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tạm Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở nhé!!