Principles of Critical Care – 4th edition

Principles of Critical Care – 4th edition

pricricar4th

Được coi là văn bản chính yếu của lĩnh vực này, Nguyên tắc Chăm sóc Quan trọng cung cấp phạm vi bao quát chưa từng có về chẩn đoán và điều trị các vấn đề phổ biến nhất gặp phải trong thực hành chăm sóc nghiêm trọng.

Được viết bởi các bác sĩ chuyên môn về chăm sóc sức khỏe quan trọng cũng là những giáo viên giàu kinh nghiệm, cuốn sách có sự sắp xếp, tỉ mỉ và rõ ràng không có trong bất kỳ tài liệu tham khảo nào khác về chủ đề này.

Trong các trang của nó, bạn sẽ tìm thấy cuộc thảo luận toàn diện, có thẩm quyền về mọi khía cạnh của y học chăm sóc quan trọng cần thiết để thực hành lâm sàng thành công, từ các nguyên tắc cơ bản đến các công nghệ mới nhất.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply