Respiratory Care Principles and Practice – 4th edition

Respiratory Care Principles and Practice – 4th edition

rescarpripra4th

Với sự đóng góp của hơn 75 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, ấn bản thứ tư của Chăm sóc Hô hấp bán chạy nhất: Nguyên tắc và Thực hành tiếp tục thể hiện những gì tốt nhất trong chuyên môn lâm sàng và học thuật. Phiên bản thứ tư bao gồm nhiều bản cập nhật và sửa đổi cung cấp kiến ​​thức nền tảng vững chắc. Không chỉ là một văn bản giới thiệu, tài nguyên toàn diện này sẽ được sinh viên tham khảo và sử dụng trong suốt sự nghiệp giáo dục và nghề nghiệp của họ.

Chăm sóc Hô hấp: Nguyên tắc và Thực hành, Ấn bản thứ tư đã được xem xét kỹ lưỡng và cập nhật nội dung mới nhất để phản ánh các xu hướng hiện tại và các chủ đề quan trọng đối với thực hành chăm sóc hô hấp hiện đại. Với nền tảng trong nghiên cứu dựa trên bằng chứng, ấn bản thứ tư bao gồm đánh giá bệnh nhân, điều trị hô hấp, bệnh hô hấp, khoa học ứng dụng và các khía cạnh chuyên môn của chăm sóc hô hấp. Các chương hoàn toàn mới đã được thêm vào để bao gồm các chủ đề như ghép phổi và nhiễm trùng huyết, và sự bao gồm của những người đóng góp mới đã truyền tải những quan điểm mới và phạm vi bao quát hiện đại hơn về các chủ đề quan trọng.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply