[Sách Dịch] 70 Ca Lâm Sàng Và Biện Luận Điện Tâm Đồ – ECG

Screen Shot 2020 07 25 at 15.55.39

Hôm nay, YhocData sưu tầm được một tài liệu dịch rất hay về điện tâm đồ. 70 Ca Lâm Sàng Và Biện Luận Điện Tâm Đồ ECG. Đây là bản PDF của tài liệu này. YhocData xin chia sẻ lại với các bạn.

Tài liệu bao gồm 70 ca lâm sàng ECG, cùng với các tình huống lâm sàng và hướng phân tích biện luận ECG cụ thể.

Tài liệu được dịch thuật chuyển ngữ từ quyển Making sense of the ECG cases for self-assessment. Ngoài ra, YhocData cũng đã từng chia sẻ rất nhiều tài liệu ECG dịch hay khác mà các bạn có thể tham khảo tại website.

Mọi người có thể tải tài liệu [Sách Dịch] 70 Ca Lâm Sàng Và Biện Luận Điện Tâm Đồ – ECG sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply