[Sách Dịch] Biểu Đồ Dạng Sóng Thở Máy Ở Trẻ Sơ Sinh – BS. Đặng Thanh Tuấn

Screen Shot 2020 10 11 at 19.27.05

YhocData xin chia sẻ mọi người quyển sách dịch mới về thở máy nhi khoa. Biểu Đồ Dạng Sóng Thở Máy Ở Trẻ Sơ Sinh được BS. Đặng Thanh Tuấn phiên dịch và chia sẻ tới cộng đồng. YhocData xin dẫn lại đường link cho mọi người.

Tài liệu chỉ khoảng 75 trang. Nội dung ngắn gọn, trọng tâm. Đề cập những kiến thức về máy thở, biểu đồ dạng sóng thở máy.

Một đoạn trích nhỏ từ sách mọi người tham khảo: “Những nỗ lực sớm để đưa xét nghiệm chức năng phổi đến đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU) cũng không kém phần bực bộ khó khăn. Thiết bị này cực kỳ cồng kềnh. Cần hiệu chỉnh cẩn thận và thường cung cấp những dữ liệu không thể giải thích được.

Những tiến bộ lớn trong công nghệ vào giữa những năm 1980 đã mở ra kỷ nguyên của máy tính xách tay thực tế. Cho phép đánh giá tại giường cùng lúc các kiểu sóng lưu lượng khí với sóng áp lực và thể tích ở trẻ sơ sinh bị bệnh nặng.

Vì các thiết bị này độc lập. Và không được tích hợp vào máy thở. Kỹ thuật này được giới hạn trong việc lấy kiểu ngắt quãng. Vì các thiết bị phải được đưa từ giường này sang giường khác và không thể sử dụng liên tục.”

Mọi người có thể xem tham khảo tài liệu này Link Download ngay bên dưới nhé:

Leave a Reply