[Sách Dịch] Các Đường Mổ Trong Chấn Thương Chỉnh Hình – CAMPBELL

Screen Shot 2020 04 23 at 22.07.59

[Sách Dịch] Các Đường Mổ Trong Chấn Thương Chỉnh Hình – CAMPBELL. Một bản sách dịch mới ngoại khoa chấn thương chỉnh hình. YhocData vừa sưu tầm được và xin chia sẻ lại với tất cả mọi người.

Đây thực chất chỉ là một chương dịch nhỏ trong quyển sách đồ sộ nổi tiếng Campbell này mà thôi. Dù vậy, đây vẫn là một tài liệu tham khảo chất lượng dành cho các bạn quan tâm chấn thương chỉnh hình.

Bản dịch từ chương I (surgical approachs) cuốn sách Campbell’s Operative Orthopaedics xuất bản lần 11.

Mọi người có thể tải và tham khảo nội dung [Sách Dịch] Các Đường Mổ Trong Chấn Thương Chỉnh Hình – CAMPBELL ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply