[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch

Screen Shot 2019 07 26 at 21.32.57

Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch. Sách được dịch từ cuốn “Arterial Blood Gases Made Easy”. Một cuốn sách hướng dẫn các bước đọc khí máu đơn giản nhất, đầy đủ nhất. Hướng đến lâm sàng, tìm ra nguyên nhân từ đó giúp xử trí của y bác sĩ.

Phân tích khí máu động mạch (ABG) là một kỹ năng cơ bản. Rất quan trọng ở y học hiện đại. Một cận lâm sàng mà nhiều người chưa hiểu đủ, đúng, sâu.

Cuốn sách này cung cấp cho người đọc kiến thức nền tảng cốt lõi cần có để hiểu ABG. Nó giúp giải thích cách sử dụng khí máu trong thực hành lâm sàng và cung cấp một hệ thống để diễn giải kết quả.

Gồm ba mươi tình huống lâm sàng liên quan đến phân tích khí máu động mạch. Chúng giúp người đọc được cả sự thành thạo trong việc giải thích và đánh giá cao vai trò của ABG trong hướng dẫn chẩn đoán và quản lý lâm sàng. [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch

Share bài để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply