[Sách Dịch] Practice of Pediatric Orthopedics – Chỉnh Hình Nhi Khoa

Screen Shot 2019 11 26 at 11.43.05

[Sách Dịch] Practice of Pediatric Orthopedics – Chỉnh Hình Nhi Khoa.

Sách được Huỳnh Mạnh Nhi biên dịch và chia sẻ từ quyển Practice of Pediatric Orthopedics.

Đây là lần in thứ hai của quyển sách Chỉnh Hình Nhi Thực Hành – Practice of Pediatric Orthopedics (PPO) với mục đích là củng cố sức mạnh của lần in thứ nhất. Các mục tiêu vẫn là như cũ.

Cung cấp các kiến thức thiết yếu trong chuyên khoa này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giống như lần in đầu tiên, tôi thiết kế, viết và minh họa quyển sách với kỹ thuật xuất bản máy tính để tạo ra cuốn sách nhiều minh họa, nhiều màu sắc và nhiều người mua được.

Các quyên góp ủng hộ lần in này sẽ được trao cho Tổ chức GlobalHELP để cung cấp miễn phí các tài liệu chăm sóc sức khỏe cho các nước đang phát triển. Sau đây là các điểm mới và hướng dẫn dành cho người đọc: Các điểm mới

Các đồng tác giả đóng góp và biên tập các nội dung. Củng cố các thảo luận theo chủ đề và các kỹ thuật thực hành. Tách rời và mở rộng Chương Bàn Tay và Chương Chi Trên. Hướng đến nhiều đối tượng độc giả như bác sĩ chấn thương chỉnh hình tổng quát, nội trú, điều dưỡng, vật lý trị liệu và sinh viên y khoa.

Mọi người có thể tải cuốn sách này cả tiếng anh lẫn bản dịch tiếng việt ngay dưới đây. Một lần nữa cảm ơn tác giả Huỳnh Mạnh Nhi về cuốn sách y khoa này.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply