[Sách Dịch] Tóm Tắt Kiến Thức Nội Khoa MKSAP

Screen Shot 2020 06 25 at 17.56.59

Hôm nay, YhocData vừa sưu tầm được tài liệu hay nên chia sẻ lại các bạn.

Tóm Tắt Kiến Thức Nội Khoa MKSAP. Tài liệu được dịch thuật bởi nhóm các bạn sinh viên thuộc khoa y đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu có tên tiếng anh gốc là: Board Basics An Enhancement to MKSAP 18. Là tài liệu tham khảo của hiệp hội bác sĩ nội khoa Hoa Kỳ.

Bao gồm khoảng hơn 320 trang sách dịch thuật tiếng việt. Đề cập cái nhìn khái quát, kiến thức cơ bản về nội khoa. Những kinh nghiệm về lâm sàng, điều trị cũng được nói đến.

Mọi người có thể xem và tải tài liệu [Sách Dịch] Tóm Tắt Kiến Thức Nội Khoa MKSAP ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply