Sách Ghi Chú TORONTO 2020

Screen Shot 2020 04 13 at 06.25.04

Sách Ghi Chú TORONTO 2020: Dành cho việc ôn tập các kì thi quốc tế MCCQE và USMLE II.

Nội dung được cập nhật phản ánh các mục tiêu Bước 2 mới nhất của USMLE. Một cuốn sách giáo khoa súc tích với độ bao phủ chuyên sâu của 31 chuyên ngành y tế được chia thành ba cuốn sách y học, phẫu thuật và y học chính. Một cuốn sách điện tử tiện lợi có sẵn để mua.

Các tiêu chí cập nhật về DSM-5 và Y học dựa trên bằng chứng. Trang web được thiết kế lại của chúng tôi có các tài nguyên trực tuyến. Bao gồm Bảng màu, hướng dẫn đơn giản ECGs, hướng dẫn về. Âm thanh trái tim, Yếu tố cần thiết về hình ảnh y tế, hơn 50 trạm OSCE.

Thực hành và hơn thế nữa! Sổ tay lâm sàng nêu bật các kịch bản quản lý lâm sàng phổ biến và các lời khuyên hữu ích về các vấn đề cơ bản. Kích thước hoàn hảo để mang theo các phường, cũng đã được cập nhật để phản ánh các mục tiêu USMLE dựa trên bằng chứng mới nhất. Là hướng dẫn cuối cùng để quản lý các vấn đề về cuộc gọi, bao gồm cách tiếp cận từng bước cho 30 tình huống phổ biến của phường.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !