Siêu Âm Trong Sản Khoa Và Phụ Khoa: Một Cách Tiếp Cận Thực Tế

Siêu Âm Trong Sản Khoa Và Phụ Khoa

Siêu Âm Trong Sản Khoa Và Phụ Khoa: Một Cách Tiếp Cận Thực Tế. Tài liệu về siêu âm rất có giá trị trong lĩnh vực sản phụ khoa. Bộ sách được YhocData chia sẻ bao gồm cả tập video kèm theo sách.

Siêu Âm Trong Sản Khoa Và Phụ Khoa: Một Cách Tiếp Cận Thực Tế có hình ảnh trực quan, rõ nét, chất lượng cao. Đặc biệt được đính kèm link video siêu âm sản phụ khoa cần thiết trong mỗi chương bài giảng của sách. Tài liệu được các bác sĩ chuyên ngành sản giàu chuyên môn biên dịch.

YhocData chia sẻ gồm 15 chương chuyên đề, góp phần giúp người đọc hiểu rõ hơn các bước tiếp cận, các hướng dẫn các vấn đề sẽ đối mặt trên hình ảnh học siêu âm sản phụ khoa.

Bên cạnh đó, YhocData cũng giới thiệu tới các bạn tham khảo bộ tài liệu siêu âm gồm 5 phần của Bài giảng lớp học siêu âm MEDIC cũng rất hay đã từng chia sẻ trước đây.

Mọi người có thể xem và tải tài liệu Siêu Âm Trong Sản Khoa Và Phụ Khoa: Một Cách Tiếp Cận Thực Tế giá trị này ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Video siêu âm sản phụ khoa được đính kèm link sẵn trong sách. Tới phần nào có video/clips thì chỉ cần nhấn vào là hiện video tương ứng phần đó !!

Sách:

Toàn bộ Video theo sách:

Leave a Reply