Sleep Medicine in Critical Care Diagnosis and Practical Approach – 1st edition

Sleep Medicine in Critical Care Diagnosis and Practical Approach – 1st edition

slemedcricardiapra1st

Rối loạn nhịp thở khi ngủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tiên lượng ở những bệnh nhân nguy kịch, trực tiếp là nguyên nhân ban đầu hoặc quá trình gián tiếp diễn biến xấu đi sau khi nhập viện tại Khoa Chăm sóc Đặc biệt. Bất chấp sự liên kết được biết đến này, có rất ít thông tin khoa học trong các câu hỏi thực tế quan trọng.

Ví dụ, làm thế nào để tiếp cận và chẩn đoán rối loạn thở khi ngủ trong y học chăm sóc sức khỏe quan trọng? Làm thế nào người ta có thể đo lường các mối liên quan này ở bệnh nhân thở máy không xâm nhập và xâm nhập?

Trong thời gian cai sữa khỏi thở máy, quá trình rút nội khí quản, hoặc dự phòng thất bại khi rút nội khí quản, và cuối cùng, mối liên quan của chúng với tiên lượng ngắn và dài hạn ở những bệnh nhân nặng về y tế và hậu phẫu. Trong trường hợp này, họ rất quan tâm đến việc tìm hiểu các hiệp hội này.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply