Sơ Cứu, Cấp Cứu Và Điều Trị Bỏng

Screen Shot 2020 06 07 at 19.09.53

Hôm nay, YhocData vừa sưu tầm được tài liệu hay. Xin chia sẻ lại với mọi người tập sơ cứu, cấp cứu và điều trị bỏng.

Tài liệu chỉ khoảng hơn 210 trang. Đề cập những vấn đề thường gặp trong quản lý, điều trị bỏng.

Nêu lên các trường hợp, các bài giảng tiếp cận xử trí bỏng phù hợp.

Mọi người có thể tải và tham khảo tài liệu Sơ Cứu, Cấp Cứu Và Điều Trị Bỏng ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply