SOAP for Neurology

Screen Shot 2019 12 01 at 10.39.05

SOAP cho Thần kinh học. 60 vấn đề lâm sàng với mỗi trường hợp. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có thể sẽ được xử lý.

Các câu hỏi dưới mỗi loại dạy cho học sinh các bước quan trọng trong chăm sóc lâm sàng. SOAP là một tài nguyên độc đáo. Cung cấp hướng dẫn từng bước để tìm hiểu cách ghi chép đúng cách chăm sóc bệnh nhân.

Bao gồm các vấn đề thường gặp nhất ở các phường. Văn bản sử dụng định dạng ghi chú SOAPAP quen thuộc. Thông tin lâm sàng quan trọng và hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân. Định dạng SOAP đặt sự nhấn mạnh trở lại vào vấn đề lâm sàng của bệnh nhân, chứ không phải chẩn đoán.

Loạt bài này là một công cụ học tập thực tế để chăm sóc lâm sàng thích hợp. Cải thiện giao tiếp giữa các bác sĩ và tài liệu chính xác. Những cuốn sách không chỉ dạy học sinh phải làm gì. Còn giúp chúng hiểu tại sao.

Học sinh sẽ tìm thấy những cuốn sách này mà một người bắt buộc phải có để giữ trong túi áo khoác trắng. Các trợ lý bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế có liên quan cũng sẽ thấy loạt SOAP có giá trị.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !