Sử Dụng Thuốc Vận Mạch Và Tăng Co Bóp – Bài Dịch Uptodate

Screen Shot 2019 08 08 at 12.01.34

Sử Dụng Thuốc Vận Mạch Và Tăng Co Bóp – Bài Dịch Uptodate.

Bài dịch từ cổng thông tin tra cứu y học Uptodate mới. Đây là bài do bác sĩ Nguyễn Phúc Thiện chia sẻ. Là tài liệu tham khảo khá hay khi sử dụng thuốc vận mạch tăng co bóp trong điều trị.

Mọi người có thể xem bài sử dụng thuốc vận mạch và tăng co bóp Uptodate ngay bên dưới.

Chúc các bạn học tập tốt !

Leave a Reply